• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om inntak til Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien videregående skoler

Opplysninger om elev

Søknad om inntak til videregående opplæring ved Eikelund, Kongsskogen- og Kirkeveien videregående skoler med søknadsfrist 1. februar.

Målgruppen for tilbudet er elever som er bosatt i Oslo* og oppfyller følgende kriterier:

  • har psykiske vansker, sosiale vansker og/eller rus- og avhengighetsproblematikk
  • er i behandling/har en behandlerkontakt innenfor psykisk helse
  • har behov for opplæring i mindre grupper, tettere oppfølging og eventuelt et tilbud der fagene kan tas over lengre tid.

Søknaden vil sendes til den skolen som er ditt førsteønske og du må kontakte skolen direkte hvis du har spørsmål rundt søknaden.

Aktuelle søkere blir innkalt til en obligatorisk kartleggingssamtale. Samtalen vil bli en del av dokumentasjonsgrunnlaget for videre saksbehandling. Søknder med vedlegg mottatt innen fristen 1. februar vil bli prioritert.

Forventet svar på søknaden er medio mai 2024.

*Søkeren tilhører Oslo hvis hun/han er folkeregistert i Oslo per søknadsfristen 1. februar 2024. Vi regner også som hjemmeboende i Oslo søkere som flytter med/til foresatte i Oslo etter søknadsfristen. Dette må dokumenterers, jf "Informasjon fra Oslo" på Vilbli

Unntatt offentlighet - Offl. § 13 1. ledd jf. fvl § 13 1. ledd nr. 1 


Opplysningen om søker
/
Behandlende instans
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader